• Stacks Image 295
    Consecutief tolken tijdens de rechtszaak tegen de Nederlandse overheid over de Srebrenicazaak uit 1995
  • Stacks Image 296
    Consecutief tolken op de persconferentie na de rechterlijke uitspraak in de zaak tegen de Nederlandse overheid over de Srebrenica

Gerechtstolken
”Of course I want counsel. But it is even more important to have a good interpreter” ~ Hermann Göring, Neurenberg, 29 oktober 1945.

Net als bij advocaten geldt voor gerechtstolken dat het belang van een eerlijk proces zwaarder weegt dan ’goed’ of ’kwaad’, ’winnen’ of ’verliezen’. Als beëdigde gerechtstolken werken we voor alle betrokken partijen; gedaagde, verweerder en, in geval van strafrecht, het openbaar ministerie.

Daarnaast kunt u ons inschakelen bij het passeren van akten bij de notaris. Indien één van de partijen de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, is het conform artikel 42 van de Wet op het Notarisambt verplicht een beëdigd tolk bij het passeren van notariële akten aanwezig te laten zijn. Zie ook
Beëdigd vertalen.

RECENTE PROJECTEN
Advocatenkantoor in Haarlem
Patentzaak BSH (Bosch Siemens Hausgeräte)

Notariskantoor in Den Haag
Akte van levering

Advocatenkantoor in Amsterdam
Srebrenicazaak